Tag: kiêng tháng Bảy

Thang-co-hon-thang 7

Sẽ là “ngu tín” nếu vận dụng quan niệm “kiêng tháng Bảy”

(ĐSPL) – Nhà nghiên cứu Văn hoá Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng: Sẽ là “ngu tín” nếu vận dụng quan niệm “kiêng tháng Bảy” vào tất cả mọi việc. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, tháng Bảy âm lịch  được dân gian coi là “tháng cô hồn”. Lễ Tiết quỷ (có nguồn gốc và chịu […]